En bra arbetsplats kännetecknas av att man vet vad man ska göra och att man också gör det på ett effektivt sätt. På en bra arbetsplats hänger effektivitet och arbetsglädje ihop. PU Organisationsutvecklings idé är att bidra till att företag och organisationer skapar och utvecklar sådana arbetsplatser.