OM FÖRETAGET   TJÄNSTER   BÖCKER   KONTAKT   LÄNKAR  
Det är ingen slump att företaget heter PU Organisationsutveckling AB. "PU" därför att vi redan från starten 1983 var intresserade av kopplingen mellan utveckling av individ och arbetsplats - personalutveckling. "Organisationsutveckling" därför att många människors gemensamma bidrag till organisationer och företag är större än vad var och en kan bidra med. Vår erfarenhet är att om vi verkligen vill bidra till att enskilda människor utvecklas behöver vi se till hela arbetsplatsens utveckling.

PU var från början ett lokalt företag. Det har nu utvecklats så att vi verkar över hela landet. Basen finns fortfarande i Skellefteå och Norrland.

Vi har hela tiden strävat efter att öka bredden i våra uppdrag - branscher, målgrupper och typ av insatser. Idag arbetar vi med allt från nyetablerade kunskapsintensiva tillväxtföretag till anrika, idéburna organisationer. Vi är sju konsulter med en bred erfarenhet från olika delar av arbetslivet som tillsammans driver företaget.

PU:s idé är att i nära samverkan med uppdragsgivare bidra till att skapa och utveckla arbetsplatser där människor utvecklas och fungerar väl. Arbetsplatser där arbetet bedrivs så effektivt att kundföretagets mål kan förverkligas.