OM FÖRETAGET   TJÄNSTER   BÖCKER   KONTAKT   LÄNKAR  
KONSULTATIVA UPPDRAG
Från enstaka timmar till fleråriga kontakter

- Organisationsöversyn
Kartläggning och översyn av organisationer ska ge en gemensam förståelse för hur organisationen "ser ut". Den ska ge en beskrivning av organisationens dynamik, så nära verkligheten som möjligt och den ska initiera till handling. PU har en mångårig erfarenhet av arbete med att hjälpa grupper och organisationer att identifiera styrkor och svagheter för att öka möjligheterna att se alternativa utvecklingsvägar.

- Förändringsprocesser
Det är inte vi som utvecklar organisationer. Det måste människorna i organisationen göra själva. Vår uppgift är att underlätta genom att forma och driva den gemensamma processen för att skapa kontinuerligt lärande och självutvecklande organisationer. Ofta kräver det att många är delaktiga. Utgångspunkten är att medarbetare som utvecklas också skapar utveckling.

- Utveckling av ledning och chefskap
I ledarskapet ingår att tillsammans med medarbetarna formulera de strategiska, taktiska och operativa målen - och skapa förutsättningar för att de uppfylls. Som samtalspartner till chefer och ledningsgrupper bidrar vi till en sådan utveckling.

- Rekrytering och urval
Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är en ständig utmaning i alla företag. Det första steget - att rekrytera - innebär att handplocka medarbetare med utgångspunkt från flera aspekter; kompetens, social förmåga och egna drivkrafter. Det gäller att kunna beskriva och bedöma både faktiska och möjliga aspekter. Det är en av våra kompetenser.