OM FÖRETAGET   TJÄNSTER   BÖCKER   KONTAKT   LÄNKAR  
Vi har en ambition att formulera våra erfarenheter och perspektiv i tryckt form - i våra Tankeböcker. Framförallt har vi skrivit dem för de människor vi har mött i vår verksamhet, men allt fler har visat intresse för att ta del av innehållet.


Tankebok 1
FRÅN UNDERSTÄLLD TILL MEDARBETARE
Medarbetarskap berör hela arbetsplatsen och alla som arbetar där. Ett väl fungerande medarbetarskap är av värde både för företaget och den enskilde. Företagets handlingsförmåga och effektivitet ökar samtidigt som det stärker den enskildes arbetstillfredställelse. Några centrala begrepp som vi behandlar i den första tankeboken är värdegemenskap, mening, helhetssyn, mål, delaktighet och ansvar. (Pris 150:-, exkl. moms)
Denna bok är slutsåld.


 
Tankebok 2
FRÅN FÖRETAGARE TILL FÖRETAGSLEDARE
Vad händer med företagarrollen när företaget växer? De flesta företagare bär på en inneboende dröm om att deras skapelse ska växa och utvecklas. Men om företaget växer, hur förändras då min roll som ledare? Vad innebär det att gå från entreprenör till företagsledare - och är det möjligt? Sådana frågor söker vi svar på i vår andra tankebok. (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »


Tankebok 3
FRÅN ORD TILL HANDLING
Verklig förändring kräver insikt och delaktighet - det är då orden övergår till handling. Men vad stödjer respektive hindrar verklig förändring? I vår tredje tankebok diskuterar vi förändringsprocesser ur många olika perspektiv och ger vår syn på planerat förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer. (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »


Tankebok 4
FRÅN POSITION TILL UPPDRAG
Den fjärde tankeboken har fokus på ledning och chefskap och innehåller ämnesområden och frågor om ledning och chefskap som vi möter i vårt konsultativa arbete. Exempel är - vad innebär det att leda utan att vara chef, hur är det att leda en processorienterad organisation och hur utvecklar man ledning och ledarskap? (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »


Tankebok 5
FRÅN DIREKTIV TILL DIALOG
Att leda handlar om att påverka. Boken handlar om samtalet som påverkansinstrument - det viktigaste verktyget för ledarskap! En av våra utgångspunkter är att samtalet kan och ska användas av ledare som en naturlig del av vardagens arbete. Vi ser också att det ställs allt högre krav på chefer och ledare att använda samtalet på ett medvetet sätt. Det påverkande samtalet är betydelsefullt både som planerat och strukturerat samtal, då ledaren är initiativtagare och vid spontana möten mellan chef och medarbetare. (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »


Tankebok 6
FRÅN DELAR TILL HELHET
Hur ledning utövas och hur ledningsgruppen ska fungera behöver vara olika från tid till annan. Vi har en stark övertygelse om att en väl fungerande ledningsgrupp är en förutsättning för en effektiv och värdesäkrande arbetsorganisation. Vi vet också att ledningsgruppen inte med automatik blir effektiv. I de allra flesta fall krävs ett medvetet och kontinuerligt utvecklingsarbete från chefens sida. Vår erfarenhet är att den mest ideala ledningsgruppen är den ledningsgrupp som kontinuerligt arbetar med sin egen och verksamhetens utveckling - detta förutsätter mod, insikt och handlingskraft. (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »

ATT LÄMNA DET TRYGGA HÖRNET
För att möta omvärldsförändringar och nya krav från marknaden har ett av bolagen inom Sydkraftkoncernen arbetat med en genomgripande förändringsprocess de senaste fyra åren. Den processen har berört alla i organisationen - från företagsledning till fältpersonal.
I boken "Att lämna det trygga hörnet", som skrivits tillsammans med personalchef Billy Nordin, beskriver vi vårt gemensamma arbete. De olika stegen i processen och vilka slutsatser och vilket lärande förändringsarbetet har givit. (Pris 150:-, exkl. moms)
Beställ boken »